web analytics
2024-05-30

Faliújság 2013

IdőEseményLetöltések
2013.01.24.A küldöttközgyűlés előtt egy nappal rövid  ünnepség keretében aláírásra került az Együttműködési Megállapodás  meghosszabbítása, így további két évre biztosított a tagjaink magas  színvonalú sportolása.Szerződés
2013.01.26.Küldöttközgyűlés
Sikeresen lezajlott a 2013. évi küldöttközgyűlés.
Beszámoló
PEB jelentés
Jegyzőkönyv
Határozatok: 19/1-2-3-4-5-6-7-8-9
2013.02.28.Hosszú tárgyalás és a szükséges anyagi erőforrások biztosítása után végre megkezdődött a pályafelújítás. A pálya remélhetőleg felújítva nagyobb lehetőséget biztosít a csapatainknak.
A  felújítás egyéb járulékos költségeinek jelentős részét a Klapka  Focisuli vállalta magára. Ezek. A más helyen történő edzések és  mérkőzések bérleti díjának biztosítása az utánpótlás csapatoknak és a  Tata Mustang’s amerikai football csapatnak.
A pályamegóvás érdekében a  pályát használó két szakosztály vezetője egy Emlékeztetőt írt alá,  amelyben a további feladatokat és a használat szabályait rögzítik.
2013.02.26.Beadásra került a 2013. év első pályázata.
Így az év során beadott, vagy nyert pályázatokat itt tartjuk nyilván:
Pályázatok
NEA-MA-12-SZ-0021 2012.04.22. / 1.395.000 Ft / 1.100.000 Ft / 2013.03.27.
NEA-MA-13-M-0105 2012.12.04. / 1.591.000 Ft /   300.000 Ft / 2014.03.31.
Tata Város pályázat 2013.03.25. /   431.000 Ft /   250.000 Ft / 2013.12.15.
2013.04.15.Az éves KSH jelentés a nonprofit szervezetek adatairól e-mail-en beküldésre került.Űrlap
2013.05.14.Aláírásra került a  Tata Város Önkormányzata és a Klapka Focisuli közötti támogatási  szerződés, amit szívből köszönünk az illetékeseknek. Az összeget a  csapatok működtetésére kaptuk és költjük.
2013.10.04.Elnökségi ülés
Az ülésnek egyetlen napirendi pontjában döntés született az SZJA elosztásáról. A  döntés a 2013. január 30-i küldöttközgyűlés 7. sz. határozata  értelmében a szakosztályok befizetett tagdíjak 15%-nak átcsoportosítását  teszi lehetővé.
HATÁROZAT:
Az elnökség elfogadta a 2013. évben  a szakosztályonként befizetett tagdíjak 15 %-nak átcsoportosítását az  adminisztrációs kiadások biztosítására a 2013. évi küldöttközgyűlés 7.  sz. határozata alapján.
Igen: 3 fő,        Ellene: 0 fő,        Tartózkodás: 0 fő
Részletek (átcsoportosított összegek):
Tájfutó Szakosztály 32.400
Atlétika és Triatlon Szakosztály 13.500
Íjász Szakosztály  9.000
Természetjáró Szakosztály  67.200
Tata Mustang’s  30.600
Klapka Focisuli 26.100
Klapka-Proshooting Team 20.700
Ökölvívó Szakosztály  9.300
Warhammer 11.700
Rodeo Dancer’s  16.500
Tata Cross  30.600

Összesen:  267.600
Jegyzőkönyv
Határozatok: 20/1
2013.10.08A NEA-MA-12-SZ-0021 pályázat elszámolása elfogadva. Visszavonásra került 1.1 MFt inkasszó
2013.10.10.A NEA-MA-13-M-0105 pályázat módosítási kérelmét elfogadták
2013.11.25.A HM pályázat szerződése aláírva visszaküldésre került. A nyert összeg: 425.000 Ft
2013.12.04.Kibővített elnökségi ülés 2013. december 04. 16.00.
Megjelent 7 fő és egy fő meghívott vendég, összesen 8 fő. Az elnökség megtárgyalta a soron következő küldöttközgyűlés feladatait és számos döntést hozott ennek biztosítására. 
KÉRJÜK a szakosztályvezetőket, hogy a rájuk vonatkozó döntések határidejét tartsák be az előkészíts érdekében
Jegyzőkönyv
Határozatok: 21/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10