web analytics
2024-06-12

Faliújság 2010

IdőEseményLetöltések
2010.01.01.Az egyesület éves beszámoló küldöttközgyűlését az  elnöksége döntése alapján  2010. február 06-án 10.00-tól tartjuk.  Szeretettel várjuk a szakosztályok küldötteit.
A küldöttközgyűlés helye:
Tata, HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Helyőrségi Klub
2890 Tata, Ady Endre u. 12-14.
Kérünk mindenkit a pontos megjelenésre
2010.02.06.A küldöttközgyűlés 46 fő küldött részvételével megtörtént.
– A 2009. év tevékenységről és költségvetésről szóló beszámoló
– A 2009. év közhasznúsági jelentése
– A 2010. év tervezett feladatai és költségvetési tervezete
– Az Alapszabályzat, az SZMSZ és a Fegyelmi Szabályzat módosításainak elfogadása.

A  küldöttközgyűlés jegyzőkönyve és a csatolt mellékletek felterjesztésre  kerültek a KEM főügyészségre a T.T.380 / 2009 / 3-I irat alapján.
A küldöttek egyhangú támogatásával (Igen: 46; Nem 0; Tartózkodás: 0) elfogadásra került:
Jegyzőkönyv
Beszámoló
Határozatok: 12/1-2-3-4-5
2010.02.24.Beadásra került az NCA által kiírt pályázatra az anyag.
Sarokszámok:
– Ingatlan üzemeltetés:  145.000
– Adminisztrációs költségek:   85.000
– Egyéb beszerzések:  100.000
– Tárgyi eszköz beszerzés:  1.300.000
– Önrész:  330.000
Összesen: 1.630.000 Ft
2010.03.11.Beadásra került a Tata Város Önkormányzat által kiírt pályázatra az anyag.
Sarokszámok:
– Tatai Tradicionális Íjászversenyre:    245.000
– Amerikai F. Szakosztály működtetésére: 255.000
– Önrész: 610.000
Összesen: 500.000 Ft
2010.04.22.Ünnepélyes keretek között kerültek aláírásra a  Tata Város Önkormányzata által kiírt nyertes pályázatok. Az egyesület a  pályázaton 300.000 Ft-t nyert.
2010.04.28.Rendkívüli elnökségi ülés:
Megtárgyalásra került a Komárom Város Önkormányzata által kiírt pályázatra történő jelentkezésük módja és sarokszámai.
A  jelenlévő 2 fő elnökségi tag egyhangúan javasolta a pályázat  benyújtását, melyet a meghívott vendég (Horváth János / Tájfutó  Szakosztály) szakmailag is támogatott
Jegyzőkönyv
Határozatok: 13/1.
2010.05.10.Beadásra került a Komárom Város Önkormányzat által kiírt pályázatra az anyag.
Sarokszámok:
– Komáromi tájfutó rendezvényekre:
    dologi kiadásokra: 110.000
    díjazás, catering:  70.000
– Önrész: 30.000
Összesen: 180.000 Ft
2010.05.19.Beadásra került a HM-SZFO-Sport-2010 pályázata.
Sarokszámok:
– Íjászverseny     70.000  / önrész:  10.000
– természetjárás  270.000  / önrész:  40.000
– részvételre     550.000  / önrész: 120.000
– szupermaraton   400.000  / önrész:  50.000
Összesen:       1.290.000  / önrész: 220.000
Beadásra került a HM-SZFO-HON-2010 pályázata. (Civilek katonásan)
Sarokszámok: – III. Tatai Kihívás 200.000     / önrész:  50.000
2010.06.07.A Komárom Város Önkormányzat által kiírt  pályázati anyag elbírálásra került és megítéltek 100.000 Ft-t. A  megítélt összegnek megfelelő módosításokat elküldtük az alábbi  sarokszámokkal:
– Komáromi tájfutó rendezvényekre:
    dologi kiadásokra:  50.000
    díjazás, catering:  50.000
– Önrész: 25.000
Összesen: 100.000 Ft
2010.06.30.Az egyesület vezetősége kérelmezte a Sportegyesületek Országos Szövetségébe való felvételt, amit a SOSZ elnöksége 2010. június 23-i hatállyal elfogadott. A SOSZ éves tagsági díja 15.000 Ft
2010.07.15.Részlet az NCA (ESZA) leveléből:
Tisztelt Pályázó!
Örömmel  értesítem, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális  Kollégiuma által 2010. február 1-én megjelentetett, NCA-KD-10 kódszámú, a  -Civil szervezetek működésének támogatása- elnevezésű pályázati  felhívásra benyújtott, NCA-KD-10-0005 pályázati azonosítón  nyilvántartásba vett Sportegyesület működése című pályázati projektjüket  a Támogató 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette
.
2010.08.05.Beadásra került a Wesselényi Miklós Sport közalapítvány pályázata.
Pályázott összeg: 430.000 Ft
Téma:
– sportlétesítmény bérleti díja
– technikai, műszaki eszközök bérleti díja
– csoportos szállásköltség
– nevezési díj
2010.08.25.Az egyesület tájékoztatást kapott az APEH-tól,  hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó  rendelkezése szerinti felhasználása alapján az egyesületet részére  felajánlott összeg várható nagysága: 691.566 Ft
2010.09.01.A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság jóváhagyta  bejegyezte az Alapszabályunk módosítását 2010. február 06-i hatállyal.  (A végzés száma: 60.069./2004/26.)
2010.09.08.Nyertes pályázatok:
HM-SZFO-Sport-2010 / 800.000 Ft
HM-SZFO-HON-2010 / 200.000 Ft
2010.12.06.Kiküldésre került az elnökségi ülés meghívója.
Az ülés 2011. január 05-én lesz.