web analytics
2024-04-12

Faliújság 2009

IdőEseményLetöltések
2009.01.06.Feladtuk a Amerikai Football Szakosztály nevezési  lapját az MAFSZ által kiírt, 2009. évi Veritas Gold Divízió III.  osztályú felnőtt, férfi amerikai football bajnokságra.                          
A mérkőzések ideje: 2009. április 5-től, július 5-ig tartó időszakban.
2009.01.31.Az Egyesület Értékelő és feladatszabó közgyűlése 2009. január 31-én lezajlott.
Létszám: 194 fő, Megjelent 52 fő. A Közgyűlés a megismételt összehívás után szavazatképes.
Meghívott  és megjelent vendégeink: Horváth Zoltán Tata Város Önkormányzat  sportreferens és Domonkos Ágnes HM Honvéd Kulturális Szolgáltató kht.  intézményvezető.
A Közgyűlésen az eredményeiért és kiemelkedő tevékenységéért ajándéktárgyakat vehettek át:
Lengyel  Zsolt, Avar András, Róth Balázs, Molnár Gábor, Gérecz Gábor, Zubor  Sándor, Gérecz Gina, Gillich György, Dr. Ágh Eleonóra, Horváth János, ás  Aknai Antal.
A Közgyűlés elfogadta az elnök beszámolóját, a 2008.  évre vonatkozó közhasznúsági jelentést, illetve a 2009. év tervezett  feladatait és a költségvetést.
A Közgyűlés itt fogadta el a 2009.  évre vonatkozó tagdíjfizetés rendjét, mely szerint az utánpótlás korú  versenyzők (20 éves és fiatalabb) évi 2000 Ft-ot, a többiek 6000 Ft-ot  fizetnek. A 6000 Ft-os tagdíj 5/6-od részével a szakosztály vezetősége  gazdálkodik.
Elfogadásra került az új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályzat, illetve az SZMSZ és a Fegyelmi Szabályzat.
A közgyűlés megválasztotta a következő 5 évre az Egyesület tisztségviselőit, melyek:
– elnök: Mészáros Károly; elnökségi tagok: Ocsovai János és Róth Balázs
– számvevő: Tóthné Borsos Ildikó
– Fegyelmi Bizottság elnöke: Polacsek Kálmán, tagok: Dr. Csőkör György és Tanczer Szabolcs
A végén kellemes hangulatban ebéd és kötetlen beszélgetés folyt.
Beszámoló
Jegyzőkönyv
Határozatok: 8/1-2-3-4-5-6
2009.02.01.Aláírásra került a Selejtezési Szabályzat.
Az elfogadott Alapszabály szerint március 01-ig vagyonleltárt és selejtezést kell végrehajtani
2009.02.02.A közgyűlésen elfogadott Alapszabályunk felterjesztésre került a Komárom Főügyészség részére
2009.02.04A HOSOSZ elnökének tájékoztatója szerint a  betervezett MH Amatőr Atlétikai Bajnokságot, mint Tatai Nyílt MH  Atlétikai Kupaversenyt rendezzük és a hozzá szükséges támogatást a HM  által kiadott pályázat szerint pályázhatunk.
2009.02.10.Elnökségi hatáskörben kijelölésre került a Selejtezési Bizottság, amely a feladatát március 01-ig be kell, hogy fejezze.
2009.02.11.Komárom-Esztergom  Megyei Főügyészség (T.T.730/2005/2-1.) vizsgálatot rendelt el, amely  szerint a 2007.01.01-2008.12.31 közötti iratok beküldésre kerültek
2009.03.01.Aláírásra került a leltározással kapcsolatos  vagyonleltári kimutatás, illetve a selejtezési jegyzőkönyv, mely  tartalmazza a selejtezett tárgyi eszközök jegyzékét és a megsemmisítési  jegyzőkönyvet.
2009.03.21.A Polgármesteri Hivatal felkérésére az egyesület  megrendezte az I. Tatai Egészségnapok részeként a tájfutás népszerűsítő  versenyét. A rendezvényünk a Cseke-tónál zajlott és 41 fő jelent meg,  akik térítés nélkül próbálhatták meg a tájfutást.
2009.04.08.A HOSOSZ közgyűlésén Mészáros Károly és Róth  Balázs vett részt. Az egyesület megbízást kapott a HOSOSZ Sportnapon a  tájfutó sportág megrendezésére Szentendrén.
2009.04.17.Az I. Komáromi Teremtájfutó Bajnokság  megrendezése érdekében az egyesület 100.000 Ft támogatást kapott a  Komárom Város Polgármesteri Hivatalától
2009.05.07Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség  (T.T.380/2009/1-I.) május 04-i dátummal megküldte a beadott anyagokkal  kapcsolatos véleményét és követelményeit. Az anyag alapján az egyesület  felé a főügyészség felszólalással és jelzéssel élt.
2009.05.10.Az NCA-KD-08-0003 számú pályázatunkra 250.000 Ft-t átutalt az NCA
2009.05.11.Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség  (T.T.380/2009/1-I.) megküldött anyagával kapcsolatos döntések  meghozatala érdekében rendkívüli elnökségi ülés került összehívásra  14-én 18.00-ra
2009.05.13.Megérkezett a HM Budapest Erdőgazdaság Süttői  Erdészeti Igazgatóság engedélye a szeptember 19-20. között megrendezésre  kerülő Simon Lajos Emlékverseny terephasználatára.
2009.05.14.A 2009. május 14-i rendkívüli elnökségi ülés jegyzőkönyve itt…Jegyzőkönyv
Határozatok: 9/1-2-3-
2009.05.18.A 2009. május 14-i rendkívüli elnökségi ülés  döntései értelmében felterjesztésre kerültek az ügyészség részére a  javított alapokmányok másolata
2009.05.28.A Tata Város Önkormányzata által kiírt pályázat  eredményhirdetése ünnepélyes keretek között zajlott, ahol az egyesület  900.000 Ft pályázati összeget nyert.
2009.06.02.Az NCA-KD-08-0003 számú pályázat elszámolása postára adva.
2009.06.19.A Komárom Város Önkormányzatához benyújtott  pályázatunkon 100.000 Ft-t nyertünk, amelyet az I. Komárom-Esztergom  Megyei Teremtájfutó Diákolimpiára használunk fel.
2009.06.22.A HOSOSZ sportnap tájfutás rendezésért megkaptuk a beígért 60.000 Ft-t egy megbízási szerződés alapján
2009.06.27.A Wesselényi Sport Közalapítványhoz beadott elszámolás a 2008. évi pályázatról elfogadásra került.
2009.07.06.A 2009. július 01-én aláírt T.T.380/2009/2-I  nyilvántartási számú okirat megérkezett a megküldött anyagokkal  kapcsolatban megfogalmazott észrevételekkel. Az okmánnyal kapcsolatos  döntések meghozatala érdekében elnökségi ülést kerül összehívásra 2009.  július 14-re.
2009.07.08.A 2009. július 14-re összehívott elnökségi ülés meghívója kiküldésre került
2009.07.14.A 2009. július 14-i rendkívüli elnökségi ülés jegyzőkönyve itt…Jegyzőkönyv
Határozatok: 10/1-2-3-4-5-6-7-8
2009.07.16.Az ügyészség által bekért anyagok postára adva
Az NCA-KD-09-0017 számú pályázatunk elutasítva.
2009.07.17.A Wesselényi Sport Közalapítvány által kiírt pályázat postára adva
2009.07.21.A honlap fórumán több alkalommal minősíthetetlen  módon zaklató gyerekek fő zaklatói neve ismertté vált: Az üggyel  kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak, de erről több információt  itt nem teszünk közzé
2009.07.23.Kértük a felvételünket a Magyar Atlétikai  Szövetségbe (MASZ). A Tömegsport Szakosztály versenyzője Kárász Erika  atlétikai versenyeken részt vesz.
2009.08.14.A Magyar Atlétikai Szövetség tájékoztatója szerint az egyesületünk a MASZ tagja 2009. augusztus 02-től.
2009.08.20.A Tájfutó Szakosztály által rendezendő Simon  Lajos Tájfutó Emlékverseny (Tatai Honvéd Kupa) a vadászatok miatt  augusztus 29-30. között kerül megrendezésre. Az előkészítő munkálatok  megkezdődtek, részletek a a verseny honlapján.
2009.08.23-30.Az egyesületünk több  tagja rendezőként vett részt a 2009. évi Tájfutó Világbajnokságon és az  azt kísérő Hungária Kupa rendezvényen. Tevékenységüket társadalmi  munkában, nagy odaadással végezték.
A résztvevők: 
Ágh Eleonóra, Ágh Barbara, Horváth János, Katulin Tibor, Mészárosné Boros Valéria, Mészáros Károly, Pincés Marianna
2009.08.27Az ügyészség részére  felterjesztett anyagok értékelése után az ügyészség levelet írt, melyben  kötelezik az egyesületet, hogy az alapszabályokon tett módosításokat a  következő közgyűlésen a közgyűlés által el kell fogadni és  véglegesíteni. A közgyűlés ide vonatkozó iratanyagát 2010. február 20-ig  meg kell küldeni.
Ezért a következő közgyűlés valószínűsíthető ideje:  2010. január 30, vagy február 06.
2009.09.01.Az APEH tájékoztatója szerint előzetesen az egyesület a 2008. évi személyi jövedelemadó 1% felajánlásaiból 609.619 Ft-t kap. Az összeg folyósítása érdekében a szükséges nyilatkozatok 2009. szeptember 03-án kerülnek postázásra.
2009.09.09.A 2010. évre országos rangsoroló versenyként  beadásra került a 18. Simon Lajos ev megrendezésének kérelme.
Tervezett  ideje: 2010. július 10-11. Helye: Pes-kő
2009.10.26.Éves rendes és kibővített elnökségi ülés meghívói kiküldésre kerültek az érintetteknek
Az értekezlet helye és ideje: 2009. 11.06. Platán kávézó és Étterem.
2009.11.06.Az éves rendes és kibővített elnökségi ülés megtartásra került a dokumentumok csatolvaJegyzőkönyv
Határozatok: 11/1-2-3-4-5
2009.12.12.A HOSOSZ 2009. december 12-i ünnepélyes díjátadó  rendezvényén az egyesületünk képviseletében Dr. Ágh Eleonóra, Mészáros  Károly és Ocsovai János vehette át a honvéd sportegyesületek  kategóriájában a 2. helyezésért járó serleget és emléklapot.
A díj a teljes tagság odaadó tevékenységének köszönhető.