web analytics
2024-06-12

Tactical Combat

FELHÍVÁS Krav Maga oktatásra
Kattints a képre!

TAKTIKAI KÖZELHARC OKTATÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKOSZTÁLY

A Taktikai Közelharc Fejlesztő és Oktató Egyesület Szervezete a taktikai közelharcot „The Tactical Combat” (TTC) mind közelharci és fegyveres szituációk kezelésére elsősorban rendvédelmi, személyvédelmi, biztonsági feladatokat ellátó személyek számára dolgozta ki.

TTC által oktatott rendészeti közelharc, speciális célokra, feladatokra fejlesztett technikák és taktikák rendszere, mely nem sorolható a küzdősportokhoz, vagy a arcművészethez. Közelharci előképzettség nélkül is könnyen elsajátítható, hatásmechanizmusából adódóan nem igényel az átlagosnál nagyobb mérvű fizikai, erőnléti felkészültséget, illetve elsajátítása gyors és a klasszikus, a harcművészeti technikáknál nagyságrenddel kevesebb gyakorlással is készségszinten tartható.

Szakosztályvezető

Pok András

  • pokinak@gmail.com
  • +36 30 277 4358

Statisztika

Létszám: 10 fő

Férfi: 8 fő

Nő: 2 fő

Utánpótlás 2 fő

EDZÉSEINK

Helye:

Tata Fényes Fasor 6/A.

(A Katonai Kollégium Edzőterme)

Ideje

Kedd, csütörtök: 17.30-19.30

Szombat, vasárnap: 16.00-18.00

A sportágról röviden

A taktikai közelharc alapjai:

1. kontact felvétele az ellenféllel (megfogás),

2. technika alkalmazása,

3. rögzítés vagy elvezetés végrehajtása.

TTC technikái alapvetően az emberi test vázrendszer anatómiájának ismeretében az ízületekre gyakorolt erőhatásokkal – elsődlegesen feszítésekkel, vitál pontokra – okozott rövid idejű kifejezetten erős intenzitású fájdalomérzeten alapulnak. Az intézkedő nagymérvű, az elviselhetőség határán lévő fájdalom generálásával éri el , hogy az intézkedés alávont személy ellenállása megtörjön,valamint teljes mértékben és biztonságosan kontrollálhatóan , akarata ellenére is mindenképpen alávesse magát a rendőri intézkedésnek.

A testi kényszer megszüntetése után a fájdalom rövid időn belül megszűnik, sérülés, de legfőképpen maradandó károsodás nem történik. Ez utóbbi tény, jelentős előny a kontakt gyors erőkifejtésen alapuló (ütések-rúgások) technikákkal szemben, ugyanakkor eléri és meghaladja azok hatásosságát.

A technikák készségszintű elsajátítása az esetek döntő többségében lehetővé teszi az intézkedő rendőr részére, hogy a jogilag legenyhébb megítélésű kényszerítő eszköz, a testi kényszer alkalmazásával már eleve feleslegessé tegye más, mind a jogszabályok, mind a médiák szemszögéből súlyosabb megítélésű kényszerítő eszközök /rendőrbot, vegyi eszköz stb./ alkalmazását.

Általánosan oktatott technikák:

– lefogások,

– elvezető fogások,

– földre viteli technikák,

– bilincselési helyzetek, és technikák,

– támadások elhárítása (ütések, rúgások, ruhafogások),

– fegyveres és felfegyverzett (szúró, vágó, ütőeszközök, lőfegyver) személy biztonságos lefegyverzése, ártalmatlanná tétele.

Oktatott technikai rendszer célja:

– az oktatott technikák segítségével segíteni a rendvédelmi szervek munkáját,

– javítani a helyzet felismerő , értékelő és józan mérlegelő képességet normál, és terheléses fizikai/pszichikai állapotban, valósághű szituációkban,

– erősíteni a személyi állomány önbizalmát a mindennapi munkájuk elvégzése során magabiztosan, meghátrálás nélkül szakszerűen hajtsák végre feladataikat,

– szolgálat közben folyamatos készenlét fenntartása /egészséges gyanakvás intézkedés közben/, kondicionálása, melynek célja, hogy az intézkedés ne váljon rutinszerűvé.

A képzési rendszer hangsúlyt fektet arra:

– hogy a módszer alkalmazása a rendvédelmi szervek dolgozóira vonatkozó jogszabályainak megfeleljenek,

– az intézkedő és az intézkedés alá vont személy se szenvedjen sérülést,

– a kívülállók számára is az intézkedés szakszerűsége legyen meghatározó benyomás.

Alapképzésben oktatott technikák:

– kéz megragadásából történő szabadulások,

– ruházat megragadásából történő szabadulások,

– fojtásból történő szabadulás,

– ütések, rúgások elleni gyakorlatok,

– támadás megállítás ,földre vitel, bilincselés,

– hátsófogásból történő szabadulások,

– kés elleni gyakorlatok,

– ütőeszköz elleni gyakorlatok,

– lőfegyver elleni gyakorlatok.

Az oktatott technikák, minden esetben folyamatos testkontrollal történnek, amelyből megkezdhető a bilincselés.

A taktikai közelharc előnyei:

Az emberekben általában rögzült közelharci technikák, a harcművészetekből táplálkozva, előszeretettel alkalmaznak a támadás elhárítása érdekében, ütéseket és rúgásokat. 

Ezek során sokszor távolság jön létre a támadó és a védő között, mely lehetővé teszi a támadó számára az elmenekülést, vagy az újabb támadáshoz támadó eszközt elővenni és azzal súlyosabb sérülést okozni.

Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a támadót ért ütés vagy rúgás során a támadó adrenalin szintje növekedni kezd, amitől agresszívvé, gyorsabbá, kiszámíthatatlanná válik, és a fájdalom érzete is csökken. Az ilyen állapotba került személyekkel a kommunikáció nehezebb és a velük szemben való intézkedés is nagyobb veszélyeket rejt magában. 

Az intézkedéskor ütések és rúgások alkalmazása során könnyen létrejöhetnek, könnyű és súlyos sérülések, az intézkedés időtartama elnyúlhat, kontrollálatlanná válhat és verekedéssé fajulhat. Valamint egy jó ütő és rúgó technika alkalmazása megfelelő előképzettséget igényel, és hatásossága függ az azt alkalmazó személy fizikai állapotától. Kívülálló személyek számára (média, állampolgárok, stb.) az ilyenforma intézkedés könnyen rendőri brutalitást, szakszerűtlenséget, emberi jogok megsértését feltételezheti.

A TTC technikái ezt az állapotot nem hozzák létre a hirtelen fellépő éles fájdalom miatt, valamint, hogy folyamatosan kontrollálja a támadás pillanatától kezdve a támadót, és annak mozgási lehetőségeit. A lehető legrövidebb időn belül az intézkedés alávont személy bilincselhető valamint elvezethető állapotba kerül. Az intézkedést figyelemmel kísérők, számára az intézkedés határozottságot-szakszerűséget kommunikál, amely növeli az intézkedő rendőr tekintélyét, és bizalmat hoz létre.