web analytics
2024-05-30

Faliújság 2012

IdőEseményLetöltések
2012.01.05.A 2011. decemberi kibővített elnökségi ülés határozatai alapján megkezdődött a 2012. évi küldöttközgyűlés előkészítése.
FONTOS!
Az  értekezlet helye megköveteli, hogy a beléptetéshez szükséges adatokat  minden küldött és látogató a meghatározott módon adja le a  szakosztályvezetőjének, illetve az elnökség részére
2012.01.06.Selejtezések végrehajtása
Vagyonleltár elkészítése a 2011. év december 31-i állapotnak megfelelően
Jegyzőkönyv
Vagyonleltár
2012.01.28.A TTT-HSE Küldöttközgyűlése megtörtént.
Megjelent összesen: 79 fő, ebből szavazati joggal rendelkező küldött: 68 fő.
Elfogadásra került a 2011. évi beszámoló, a költségvetési helyzet és a közhasznúsági beszámoló.
A  2011. év eredményei és társadalmi munkájuk köszönetéért tárgyjutalom és  emléklapok kerültek átadásra. A küldöttek elfogadták a 2012. év  tervezett rendezvényeit és a szorosan kapcsolódó költségvetési  tervezetet.
A küldöttközgyűlés dokumentumai a fenti hivatkozásokon
Beszámoló
Jegyzőkönyv
Határozatok: 17/1-2-3-4-5-6-7-8-9
2012.03.05.Magyar Sportlövő Szövetség (MSSZ) Elnöksége 2012. évi határozatai:
2012. március 05. 014/2012. határozat
Az  Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az alábbi egyesületek  felvételét az MSSZ tagegyesületei közé: Tatai Tömegsport és Tájfutó  Honvéd Sportegyesület.
2012.03.10.Újabb szakosztály
A  szakosztályaink száma ismét gyarapodott. Linedance (Rodeo Dancer’s) néven csatlakozott  hozzánk egy country táncot ropó hagyományőrző csapat, sok sikert  kívánunk!
2012.04.03.Egy kis kikapcsolódás….
A takarosság évében:
Kaptam egy levelet ajánlva és elsőbbséggel, hogy a bérleti díj az indexálás miatt növekszik. A levélen található bélyegek ára 535 Ft.
Később  megkaptam a számlát is, szintén postán, ajánlva és elsőbbséggel. Az ára  ugyancsak 535 Ft volt, így már összesen a feladó 1070 Ft-ot költött az  anyag postán történő elküldésére.
A számla összege: 468 Ft
2012.09.14.Új szakosztály alakult, amely 2012. október 01-től az egyesület teljes jogú szakosztálya.
A szakosztály megnevezése: TataCross.
2012.10.02.A személyi jövedelemadó 1% felajánlásai az idei  évben összesen 544.244 Ft volt, amit egyes adatok szerint 105 fő  ajánlott fel. Az összeg jelentősen kevesebb, mint amire vártunk, főleg  az elmúlt évhez hasonlítva. A felajánlók száma nagyon kevés a majd 400  fős tagságunkhoz képest.
2012.10.16.Az elnökség kitűzte az éves elnökségi ülés és a küldöttközgyűlés idejét. Ezek szerint 
– Kibővített elnökségi ülés: 2012. november 30. 15.00 (Helye valószínű a laktanya lesz)
– Küldöttközgyűlés: 2013. január 26. (Szombat)
Mindét rendezvény anyagai folyamatosan itt kerülnek közzétételre
2012.11.20.Nem nyertünk a HM pályázaton. Indoklást nem kaptunk
Ez még sosem fordult elő. (No comment…
2012.11.30.Lezajlott a kibővített elnökségi ülés, a remélt  létszám kicsit kevesebb volt, de így konstruktív és előremutató volt. A  határozatainkról a csatolt anyagok közötti jegyzőkönyvben és az előadás  bemutatásában kaphattok információt.
Terveink szerinti változtatások  tovább erősítik az alapszabályban meghatározott feladataink  végrehajtását és az egyesülethez való tartozásunk megszilárdítást.
Jegyzőkönyv
Határozatok: 18/1-2-3-4-5-6-7-8-9