web analytics
2024-07-24

Erő(d) Próba 2022

A honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés elősegítése, valamint a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében évente kiírásra és megrendezésre kerül az Országos Haditorna Verseny Komárom-Esztergom megyei fordulója, a Monostori Erő(d) Próba

A verseny célja:

  • A honvédelem ügyének népszerűsítése, megismertetése a sport eszközeivel, a hozzá szorosan kapcsolódó értékek közvetítése, elérhetővé tenni a honvédelemben való bekapcsolódás lehetőségét.
  • A fiatalok ügyességének és jártasságának, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése, felkészültségük összemérése.
  • A katonai pálya bemutatása, a fiatalok megismertetése a katonák mindennapi életével. Lehetőséget adni a versenyzők számára, hogy kipróbálják a katonai kiképzés egyes feladatait. Szembesíteni őket azokkal a fizikai nehézségekkel, amelyekkel a katonaélet mindennapjaiban találkozhatnának.
  • A verseny fizikai és szellemi kihívást támasztó sportszerű megmérettetés, melynek során nagy hangsúlyt kap a szabályok betartása, a csapatmunka és a fegyelem.
  • A rendezvénynek fontos célja a fentiek mellett az egészséges közösségi versenyszellem fejlesztése. A verseny lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy bizonyíthassák kollektív rátermettségüket, a csapaterőben rejlő képességeiket.
Egyéb információk

Beérkezett nevezések

Áttekintő térkép


A felkészülési anyagok a https://kadetprogram.hu/orszagos-haditorna-verseny-2/ honlapról lettek átvéve

HIVATALOS EREDMÉNYLISTA