Erő(d) Próba 2021 - Erő(d)próba

Országos Honvédelmi Haditorna verseny
Komárom-Esztergom Megye - Monostori Erő(d) Próba
Tartalomhoz ugrás
2021
ORSZÁGOS HONVÉDELMI HADITORNA VERSENY
Komárom-Esztergom Megyei döntő
2021. szeptember 30. (Komárom, Monostori Erőd)
RENDEZŐK
Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
MH 25. Klapka György Lövészdandár
MH 12. Dula Nándor Területvédelmi Zászlóalj
 
A Monostori Erőd Nonprofit Kft.
...
LETÖLTÉSEK
EREDMÉNYEK
JELENTKEZÉSI LAP
NYILATKOZAT
Felkészülési anyagok
Egyéb információ
...
...
FELADATOK és az ÉRTÉKELÉS rendje
Általános szabályok

- Az összetett eredmény az egyes feladatokban elért helyezések összege alapján kerül meghatározásra. Győztes az a csapat, amelyik a legkevesebb pontszámot kapja. Pontegyenlőség esetén a fegyveres váltófutás (4 x 400 m) eredménye dönt.
 
- A versenyszámok helyszínein a megjelenés (feladat megkezdése) az előre kiadott időrend alapján történik.
 
- Önhibájából, az előírt időre az adott állomáson meg nem jelent csapatok a feladatot nem kezdhetik meg. Az adott feladatban a helyezése, utolsó helyezési számmal kerül meghatározásra. Amennyiben a a késés nem a csapat hibájából történik meg úgy az állomásparancsnok a kiadott lapon rögzíti és végrehajtja a feladatot.
 
- Az egyes feladatokról, a végrehajtás szabályairól, és az értékelés módjáról minden csapat a verseny előtt tájékoztatót kap.
 
- Az a csapat mely a versenyszabályzatban leírtak ellen vét, nem hajtja végre a pontparancsnok utasításait, szándékosan hátráltatja a versenyt vagy a feladatokban használt technikai eszközökben kárt okoz (megrongálja) a versenyből azonnal kizárásra kerül.
 
- Ha valaki sérülés miatt nem tud végrehajtani egy feladatot, akkor az itt meghatározott módon helyettesíthető:
 
o   Tájfutás – egy fő kétszer hajtja végre a feladatok
o   Kézigránát hajítás célba – egy fő kétszer hajtja végre a feladatok
o   Akadálypálya – a sérült helyett lőszeresládával kell végrehajtani a feladatot
o   Váltófutás – egy fő kétszer futja le a távot
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
FONTOS INFORMÁCIÓK
A honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés elősegítése, valamint a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében 2021-ben is kiírásra kerül az Országos Haditorna Verseny Komárom-Esztergom megyei fordulója, a Monostori Erő(d) Próba 2021. A győztes csapat jogot szerez a Haditorna verseny országos döntőjében való részvételre.
 
A verseny célja:
· A honvédelem ügyének népszerűsítése a sport eszközeivel, a hozzá szorosan kapcsolódó értékek közvetítése.
· A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése,
· Lehetőséget nyújtani a tanulóknak a honvédelemhez kapcsolódó sporttevékenységek kipróbálására, felkészültségük összemérése.
     
A Komárom-Esztergom megyei verseny szervezői:
  • A Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság Titkársága
  • A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
  • A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár
  • MH 12. Dula Nándor Területvédelmi Zászlóalj
  • A Monostori Erőd Nonprofit Kft.
       
A megyei verseny megnevezése: Monostori Erő(d) Próba 2021.
 
A Monostori Erő(d) Próba 2021 ideje és helye:
2021. szeptember 30.
Komárom, Monostori Erőd
   
A Monostori Erő(d) Próba 2021 résztvevői:
· Komárom-Esztergom megyei középiskolák 9-12. évfolyamos tanulóiból álló csapatok.
· Komárom-Esztergom megyei általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulóiból álló csapatok.
A csapatok összetétele: 4 fő diák, 1 fő csapatkísérő tanár.
     
A Monostori Erő(d) Próba 2021 jellege:
Felmenő rendszerű csapatverseny. Minden csapat 4 főből áll. (Nemek szerinti megkötés nincs) A verseny középiskolás győztese a tanév tavaszi időszakában megrendezésre kerülő (tervezetten 2022. április) országos haditorna verseny döntőjében képviselheti Komárom-Esztergom megyét. Az általános iskolások részére nem rendeznek országos versenyt.
 
NEVEZÉS, Regisztráció:
· Nevezési díj nincs.
· Nevezési határidő: 2021. szeptember 17.
· Nevezhető csapatok: iskolánként egy csapat nevezését fogadjuk el.
· A versenyzők, a kísérő és a gépjárművezető adatait tartalmazó JELENTKEZÉSI LAPOT (Lsd: 1. sz. melléklet) elektronikus formában a vedelmititkarsag@komarom.gov.hu címre kérjük beküldeni
· Amennyiben a jelentkező intézmények száma nem éri el az indítható csapatok maximálás számát úgy egy iskola második csapatot is nevezhet. A második csapatok nevezését érkezési sorrendben lehet befogadni.
· A versenyre maximum 20 középiskolás csapat és 10 általános iskolai csapat nevezését fogadjuk le a jelentkezés sorrendjében.
· Regisztráció helye: Az erőd bejárata után, a jobboldalon lévő regisztrációs pont
· A regisztrációs ponton kérjük a kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot valamint a kitöltött Nyilatkozatot bemutatni. A 18 éven aluli diákok számára a részvétel kizárólag a Nyilatkozaton kitöltött szülői engedéllyel (Lsd. 2.sz melléklet) történhet.                 
 
REGISZTRÁCIÓ: 07:30 - 08:00
Technikai értekezlet: 08:05- 08:25 a regisztrációs ponton
 
Öltözet:
A versenyzéshez az évszaknak és az időjárásnak megfelelő sportöltözet ajánlott!
A verseny szellemiségéhez nem illő, illetve balesetveszélyes öltözetben részt venni nem lehet.
   
Parkolás: A Monostori Erőd külső parkolójában.
 
Verseny megnyitása: 08.25 – 08.35 (Az erőd udvarában).
 
Verseny időtartama: 08.45 – 13.30 (Az erőd udvarában).
 
Ebéd: 13.00-14.20 (a Megyei Védelmi Bizottság biztosítja díjmentesen a csapattagoknak és a kísérő tanároknak, valamint a verseny szervezőinek).
 
Eredményhirdetés: 14.30-15.00 (Az erőd udvarában).
 
Díjazás:
A verseny 1-3 helyezettjei érmet (az első helyezett kupát is) nyernek.
A versenyen különdíjak is kiosztásra kerülnek.
A nyertes középiskolás csapat továbbjut az országos haditorna verseny döntőjébe.
Minden eredményesen szereplő csapat ajándékot kap.
   

...
ERŐ(d) PRÓBA
Created with WebSite X5
Kapcsolat
KEM Védelmi Bizottság Titkársága: +36 34 795 639
DESIGN
Honlapguru: mkaroly, TTT-HSE
Vissza a tartalomhoz