2019 - Erő(d)próba

Országos Honvédelmi Haditorna verseny
Komárom-Esztergom Megye - Monostori Erő(d) Próba
Tartalomhoz ugrás
2019
ORSZÁGOS HONVÉDELMI HADITORNA VERSENY
Komárom-Esztergom Megyei döntő
2019. szeptember 26. (komárom)
RENDEZŐK
Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság
Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
MH 25. Klapka György Lövészdandár
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
 Parancsnokság
...
LETÖLTÉSEK
EREDMÉNYEK
VERSENYKIÍRÁS
Jelentkezési lap
Nyilatkozat
Felkészülési anyag
általános iskolásoknak
Felkészülési anyag
középiskolásoknak
MÁTRIX TÉRKÉP
minta
Beérkezett nevezések
Középisk: 19 / Ált. Isk: 8
...
...
FELADATOK és az ÉRTÉKELÉS rendje
Általános szabályok

- Az összetett eredmény az egyes feladatokban elért helyezések összege alapján kerül meghatározásra. Győztes az a csapat, amelyik a legkevesebb pontszámot kapja. Pontegyenlőség esetén a fegyveres váltófutás (4 x 400 m) eredménye dönt.
- A versenyszámok helyszínein a megjelenés (feladat megkezdése) az előre kiadott időrend alapján történik.
- Önhibájából, az előírt időre az adott állomáson meg nem jelent csapatok a feladatot nem kezdhetik meg. Az adott feladatban a helyezése, utolsó helyezési számmal kerül meghatározásra. Amennyiben a a késés nem a csapat hibájából történik meg úgy az állomásparancsnok a kiadott lapon rögzíti és végrehajtja a feladatot.
- Az egyes feladatokról, a végrehajtás szabályairól, és az értékelés módjáról minden csapat a verseny előtt tájékoztatót kap.
- Az a csapat mely a versenyszabályzatban leírtak ellen vét, nem hajtja végre a pontparancsnok utasításait, szándékosan hátráltatja a versenyt vagy a feladatokban használt technikai eszközökben kárt okoz (megrongálja) a versenyből azonnal kizárásra kerül.
- Ha valaki sérülés miatt nem tud végrehajtani egy feladatot, akkor az itt meghatározott módon helyettesíthető:
o   Tájfutás – egy fő kétszer hajtja végre a feladatok
o   Kézigránát hajítás célba – egy fő kétszer hajtja végre a feladatok
o   Akadálypálya – a sérült helyett lőszeresládával kell végrehajtani a feladatot
o   Váltófutás – egy fő kétszer futja le a távot
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
FONTOS INFORMÁCIÓK
A honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés elősegítése, valamint a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében 2019-ben is kiírásra kerül az Országos Haditorna Verseny Komárom-Esztergom megyei fordulója, a Monostori Erő(d) Próba 2019. A győztes csapat jogot szerez a Haditorna verseny országos döntőjében való részvételre.
 
A verseny célja:
· A honvédelem ügyének népszerűsítése a sport eszközeivel, a hozzá szorosan kapcsolódó értékek közvetítése.
· A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése,
· Lehetőséget nyújtani a tanulóknak a honvédelemhez kapcsolódó sporttevékenységek kipróbálására, felkészültségük összemérése.
     
A Komárom-Esztergom megyei verseny szervezői:
· A Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság Titkársága
· A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
· A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár
· A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület.
       
A megyei verseny megnevezése: Monostori Erő(d) Próba 2019.
 
A Monostori Erő(d) Próba 2019 ideje és helye:
2019. szeptember 26.
Komárom, Monostori Erőd
   
A Monostori Erő(d) Próba 2019 résztvevői:
· Komárom-Esztergom megyei középiskolák 9-12. évfolyamos tanulóiból álló csapatok.
· Komárom-Esztergom megyei általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulóiból álló csapatok.
A csapatok összetétele: 4 fő diák, 1 fő csapatkísérő tanár.
     
A Monostori Erő(d) Próba 2019 jellege:
Felmenő rendszerű csapatverseny. Minden csapat 4 főből áll. (Nemek szerinti megkötés nincs) A verseny középiskolás győztese a tanév tavaszi időszakában megrendezésre kerülő (tervezetten 2020. április) országos haditorna verseny döntőjében képviselheti Komárom-Esztergom megyét. Az általános iskolások részére nem rendeznek országos versenyt.
 
NEVEZÉS, Regisztráció:
· Nevezési díj nincs.
· Nevezési határidő: 2019. szeptember 17.
· Maximum nevezhető csapatok: iskolánként egy csapat nevezését fogadjuk el.
· A versenyzők, a kísérő és a gépjárművezető adatait tartalmazó JELENTKEZÉSI LAPOT (Lsd: 1. sz. melléklet) elektronikus formában a vedelmititkarsag@komarom.gov.hu címre kérjük beküldeni
· Amennyiben a jelentkező intézmények száma nem éri el az indítható csapatok maximálás számát úgy egy iskola második csapatot is nevezhet. A második csapatok nevezését érkezési sorrendben lehet befogadni.
· A versenyre maximum 20 középiskolás csapat és 10 általános iskolai csapat nevezését fogadjuk le a jelentkezés sorrendjében.
· Regisztráció helye:    Az erőd bejárata után, a jobboldalon lévő regisztrációs pont
· A regisztrációs ponton kérjük a kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot valamint a kitöltött Nyilatkozatot bemutatni. A 18 éven aluli diákok számára a részvétel kizárólag a Nyilatkozaton kitöltött szülői engedéllyel (Lsd. 2.sz melléklet) történhet.
· A szükséges űrlapok a rendezvény honlapjáról letölthetők (https://ttt-tata.hu/erodproba)
                 
 
Technikai értekezlet: 08:05- 08:25 a regisztrációs ponton
 
Öltözet:
A versenyzéshez az évszaknak és az időjárásnak megfelelő sportöltözet ajánlott!
A verseny szellemiségéhez nem illő, illetve balesetveszélyes öltözetben részt venni nem lehet.
   
Parkolás: A Monostori Erőd külső parkolójában.
 
Verseny megnyitása: 08.25 – 08.35 (Az erőd udvarában).
 
Verseny időtartama: 08.45 – 13.30 (Az erőd udvarában).
 
Ebéd: 13.00-14.20 (a Megyei Védelmi Bizottság biztosítja díjmentesen a csapattagoknak és a kísérő tanároknak, valamint a verseny szervezőinek).
 
Eredményhirdetés: 14.30-15.00 (Az erőd udvarában).
 
Díjazás:
A verseny 1-3 helyezettjei érmet (az első helyezett kupát is) nyernek.
A nyertes középiskolás csapat továbbjut az országos haditorna verseny döntőjébe.
Minden eredményesen szereplő csapat ajándékot kap.
   

...
ERŐ(d) PRÓBA
Created with WebSite X5
Kapcsolat
KEM Védelmi Bizottság Titkársága: +36 34 795 639
DESIGN
Honlapguru: mkaroly, TTT-HSE
Vissza a tartalomhoz