SZJA 1% - TTT-Tata

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
Köszöntünk az egyesület honlapján! Sportolj velünk!
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság: Pk.60.069/2004/4.
Bankszámla száma: 63200030-11023517
Adószám: 18614828-2-11
TTT-HSE
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

fő látta az SZJA 1%-ról szóló oldalunkat

KÖSZÖNJÜK A FELAJÁNLÁSÁT, A TÁMOGATÁSÁT
2016. évben is számítunk nagylelkűségére.


NE FELEDD! SZURKOLJ!

LETÖLTHETŐ NYILATKOZAT
... Csak katt ide vagy a képre ...

Néhány frisseb infórmáció

Azoknak, akiknek a NAV készíti majd az szja-bevallásukat, a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőségük van rendelkezni.

Az adóhivatal már kiküldte azokat a leveleket, amelyekben az adózók megtalálják az úgynevezett egysza-rendelkező nyilatkozatot.

Ezen felajánlhatják adójuk egy százalékát valamely civil szervezetnek, egy másik százalékát pedig valamely regisztrált egyháznak.

A papírt kitöltve, postai úton visszaküldve május 22-ig van lehetőség jelezni, kinek szánja az adózó a befizetése egy százalékát.

Munkáltatói adóbevallás esetén május 10-ig lezárt borítékban kell leadni a munkaadónak a rendelkezést, illetve elektronikusan és a 16SZJA-bevallással együtt is be lehet nyújtani a nyilatkozatot.


NE FELEDJÉTEK

Kedvezményezett neve: Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület

Kedvezményezett adószáma: 18614828-2-11


------------------------------------------------------

Az SZJA-felajánlás új szabályai 2014-től
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adójuk 1+1%-ának felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) általa megjelölt kedvezményezett javára nyilatkozatban rendelkezzék. A törvénymódosítás az adózónak biztosítja azt a lehetőséget, hogy egyéni döntése esetén az 1%-os nyilatkozattal együtt személyi adatait is láthatóvá tegye az általa 1%-os nyilatkozattal támogatott szervezetnek. Ez az átláthatóságot erősíteni tudja, lehetővé válik, hogy az 1%-ot gyűjtő szervezetek közvetlenül felvegyék a kapcsolatot a támogatóikkal. (Ugyanakkor a kedvezményezettek számára is megnyílik a lehetőség, megismerjék, milyen támogatói forrásaik vannak. A kedvezményezettet kérelmére az adóhatóság térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkező érvényes és érvénytelen, valamint el nem bírált nyilatkozatot tevők számáról, régiónkénti, megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó okokról és azok arányáról.)


Kedves Leendő Támogatónk!
Amennyiben támogatni akarod egyesületünk működését kérünk, hogy figyelmesen olvasd végig az alábbi tájékoztató anyagot, amelyből kiderül, hogy a személyi jövedelemadód amúgy is felajánlható 1 százalékát milyen formában tudod eljuttatni - reményeink szerint - a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület számára. Minden esetre előre is köszönjük a támogatásodat!

Nézzük a konkrét lépéseket:

1./ A rendelkező nyilatkozat kitöltése, ahova a megfelelő helyre be kell írni a kedvezményezett (TTT-HSE) adószámát (118614828-2-11)! Ha a rendelkező nyilatkozatot innen letöltöd, arra már rá van írva!

2./ A rendelkező nyilatkozaton leírtaknak megfelelően egy borítékba kell elhelyezni és a borítékon fel kell tüntetni az adózó nevét, címét és adóazonosító jelét.

Adózó neve: .......................................
Adózó címe. .......................................
Adóazonosító jel: ................................
Az adózó saját adóazonosító jele!

3./ Le kell zárni a borítékot, majd a leragasztásnál alá kell írni a! (Nehogy illetéktelenül feltépje valaki később!)

4./ Ha nem az adóbevallással együtt adjuk fel, vagy az adóbevallást nem elektronikusan készítjük, akkor a borítékot átadjuk annak, aki foglalkozik az adóbevallással (munkáltató), vagy feladjuk postán.

Ekkor:
A zárt borítékot egy másik borítékba helyezzük (nagyon izgalmas feladat, ha egyforma a két boríték, de megoldható! amelyre az illetékes regionális NAV igazgatóság ügyfélszolgálatának címét tüntetjük fel címzettként, majd ezután ezt a borítékot is lezárjuk.

5./ A borítékot feladjuk egy postafiókban, vagy bedobjuk egy postaládába.

Köszönjük!

A rendelkező nyilatkozat eljárási rendje (Háttérinformáció):

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) - függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásának, megállapításának módjától - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklete I. fejezete B) pontjának 2. b) alpontjában meghatározott határidőig: az adóévet követő év május 20-áig juttatja el az adóhatósághoz. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát.
A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) önadózással, munkáltatói, adóhatósági adó-megállapítás útján, elektronikus úton, és postai borítékban juttathatja el az adóhatóságnak:

1.) önadózás esetén az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóbevallási csomagjában elhelyezve.
Határidő: az adóévet követő év május 20-áig.

2.) munkáltatói adó-megállapításnál a vonatkozó nyilatkozat munkáltató által történő továbbítása esetén a munkáltatója útján. Határidő: adóévet követő év február 15. napjáig.
Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, annak a munkáltató által kijelölt időpontig kell odaadnia a nyilatkozatot, de idén is igaz, hogy ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik valamelyik határidőből, akkor május 20-ig bárki elküldheti egy külön borítékban is a nyilatkozatot.

3.) adóhatósági adó-megállapítás esetén a nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóhatósági adó-megállapításról szóló nyilatkozatához csatolva. Határidő: adóévet követő év február 15. napjáig.

4.) adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén elektronikus űrlapként elektronikus úton. Határidő: az adóévet követő év május 20-áig.

5.) lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán juttatja el az adóhatóságnak. határidő: az adóévet követő év május 20-áig.


---------------------------------

Munkáltatói adó-megállapítás esetén az eljárás rendje:

Az adózó, aki nem kívánja adóját önadózással megállapítani, és a személyi jövedelemadóról szóló törvény feltételeinek megfelel, az adóévet követő év január 31. napjáig a munkáltatójához megtett, a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallással egyenértékű nyilatkozata alapján munkáltatói adó-megállapítást kérhet.
A magánszemély az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz március 20. napjáig, legkésőbb az adóévet követő év május 20-át megelőzően legalább tíz nappal, az alábbi indokokra tekintettel.
Amennyiben a munkáltató vállalta a magánszemély adójának megállapítását, úgy – méltányolva azt a munkavállalói igényt, hogy a magánszemély az 1+1 százalékos nyilatkozatát már a megállapított adója ismeretében tehesse meg –, a magánszemélynek elegendő az 1+1 százalékos nyilatkozatát (az egyébként előírt formában, zárt borítékban stb.) 2009. május 20-át megelőzően legalább tíz nappal az adóelszámolást vállaló munkáltató részére leadnia. Azt majd a munkáltató továbbítja a munkáltatói elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatással együtt az állami adóhatósághoz.
A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
Az állami adóhatóság az összeget a meghatározott kedvezményezett részére az előírt nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének december 15. napjáig utalja át.

A rendelkező nyilatkozat eljárási rendje:
A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) - függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásának, megállapításának módjától - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklete I. fejezete B) pontjának 2. b) alpontjában meghatározott határidőig: az adóévet követő év május 20-áig juttatja el az adóhatósághoz. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát
.2017.09.09.
Készítette: mkaroly / Utoljára frissítve:
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz