SZJA 1% - TTT-Tata

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
Köszöntünk az egyesület honlapján! Sportolj velünk!
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság: Pk.60.069/2004/4.
Bankszámla száma: 63200030-11023517
Adószám: 18614828-2-11
TTT-HSE

A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.Ernest Hemingway

Tartalomhoz ugrás
fő látta az SZJA 1%-ról szóló oldalunkat

KÖSZÖNJÜK A FELAJÁNLÁSÁT, A TÁMOGATÁSÁT
2018. évben is számítunk nagylelkűségére.


NE FELEDD! SZURKOLJ!

LETÖLTHETŐ NYILATKOZAT
... Csak katt ide vagy a képre ...
Néhány frisseb információ
Azoknak, akiknek a NAV készíti majd az szja-bevallásukat, a korábbi  évekhez hasonlóan idén is lehetőségük van rendelkezni.
Az adóhivatal már  kiküldte azokat a leveleket, amelyekben az adózók megtalálják az  úgynevezett egysza-rendelkező nyilatkozatot.
Ezen felajánlhatják adójuk  egy százalékát valamely civil szervezetnek, egy másik százalékát pedig  valamely regisztrált egyháznak.
A papírt kitöltve, postai úton  visszaküldve május 22-ig van lehetőség jelezni, kinek szánja az adózó a  befizetése egy százalékát.
Munkáltatói adóbevallás esetén május 10-ig  lezárt borítékban kell leadni a munkaadónak a rendelkezést, illetve  elektronikusan és a 16SZJA-bevallással együtt is be lehet nyújtani a  nyilatkozatot.
NE FELEDJÉTEK
Kedvezményezett neve: Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
Kedvezményezett adószáma: 18614828-2-11
------------------------------------------------------
Kedves Leendő Támogatónk!
Amennyiben támogatni akarod egyesületünk működését kérünk, hogy figyelmesen olvasd végig az alábbi tájékoztató anyagot, amelyből kiderül, hogy a személyi jövedelemadód amúgy is felajánlható 1 százalékát milyen formában tudod eljuttatni - reményeink szerint - a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület számára. Minden esetre előre is köszönjük a támogatásodat!
Nézzük a konkrét lépéseket:
1./ A rendelkező nyilatkozat kitöltése, ahova a megfelelő helyre be kell írni a kedvezményezett (TTT-HSE) adószámát (118614828-2-11)! Ha a rendelkező nyilatkozatot innen letöltöd, arra már rá van írva!
2./ A rendelkező nyilatkozaton leírtaknak megfelelően egy borítékba kell elhelyezni és a borítékon fel kell tüntetni az adózó nevét, címét és adóazonosító jelét.
Adózó neve: .......................................
Adózó címe. .......................................
Adóazonosító jel: ................................
Az adózó saját adóazonosító jele!
3./ Le kell zárni a borítékot, majd a leragasztásnál alá kell írni a! (Nehogy illetéktelenül feltépje valaki később!)
4./ Ha nem az adóbevallással együtt adjuk fel, vagy az adóbevallást nem elektronikusan készítjük, akkor a borítékot átadjuk annak, aki foglalkozik az adóbevallással (munkáltató), vagy feladjuk postán.
Ekkor:
A zárt borítékot egy másik borítékba helyezzük (nagyon izgalmas feladat, ha egyforma a két boríték, de megoldható! amelyre az illetékes regionális NAV igazgatóság ügyfélszolgálatának címét tüntetjük fel címzettként, majd ezután ezt a borítékot is lezárjuk.
5./ A borítékot feladjuk egy postafiókban, vagy bedobjuk egy postaládába.
Köszönjük!
A rendelkező nyilatkozat eljárási rendje (Háttérinformáció):
A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) - függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásának, megállapításának módjától - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklete I. fejezete B) pontjának 2. b) alpontjában meghatározott határidőig: az adóévet követő év május 20-áig juttatja el az adóhatósághoz. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát.
A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) önadózással, munkáltatói, adóhatósági adó-megállapítás útján, elektronikus úton, és postai borítékban juttathatja el az adóhatóságnak:
1.) önadózás esetén az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóbevallási csomagjában elhelyezve.
Határidő: az adóévet követő év május 20-áig.
2.) munkáltatói adó-megállapításnál a vonatkozó nyilatkozat munkáltató által történő továbbítása esetén a munkáltatója útján. Határidő: adóévet követő év február 15. napjáig. Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, annak a munkáltató által kijelölt időpontig kell odaadnia a nyilatkozatot, de idén is igaz, hogy ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik valamelyik határidőből, akkor május 20-ig bárki elküldheti egy külön borítékban is a nyilatkozatot.

3.) adóhatósági adó-megállapítás esetén a nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóhatósági adó-megállapításról szóló nyilatkozatához csatolva. Határidő: adóévet követő év február 15. napjáig.

4.) adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén elektronikus űrlapként elektronikus úton. Határidő: az adóévet követő év május 20-áig.

5.) lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán juttatja el az adóhatóságnak. határidő: az adóévet követő év május 20-áig.

3.) adóhatósági adó-megállapítás esetén a nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóhatósági adó-megállapításról szóló nyilatkozatához csatolva. Határidő: adóévet követő év február 15. napjáig.
4.) adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén elektronikus űrlapként elektronikus úton. Határidő: az adóévet követő év május 20-áig.
5.) lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán juttatja el az adóhatóságnak. határidő: az adóévet követő év május 20-áig.
---------------------------------
Munkáltatói adó-megállapítás esetén az eljárás rendje:
Az adózó, aki nem kívánja adóját önadózással megállapítani, és a személyi jövedelemadóról szóló törvény feltételeinek megfelel, az adóévet követő év január 31. napjáig a munkáltatójához megtett, a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallással egyenértékű nyilatkozata alapján munkáltatói adó-megállapítást kérhet.
A magánszemély az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz március 20. napjáig, legkésőbb az adóévet követő év május 20-át megelőzően legalább tíz nappal, az alábbi indokokra tekintettel.
Amennyiben a munkáltató vállalta a magánszemély adójának megállapítását, úgy – méltányolva azt a munkavállalói igényt, hogy a magánszemély az 1+1 százalékos nyilatkozatát már a megállapított adója ismeretében tehesse meg –, a magánszemélynek elegendő az 1+1 százalékos nyilatkozatát (az egyébként előírt formában, zárt borítékban stb.) 2009. május 20-át megelőzően legalább tíz nappal az adóelszámolást vállaló munkáltató részére leadnia. Azt majd a munkáltató továbbítja a munkáltatói elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatással együtt az állami adóhatósághoz.
A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
Az állami adóhatóság az összeget a meghatározott kedvezményezett részére az előírt nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének december 15. napjáig utalja át.
A rendelkező nyilatkozat eljárási rendje:
A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) - függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásának, megállapításának módjától - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklete I. fejezete B) pontjának 2. b) alpontjában meghatározott határidőig: az adóévet követő év május 20-áig juttatja el az adóhatósághoz. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát.

Az SZJA-felajánlás új szabályai 2014-től
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adójuk 1+1%-ának felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) általa megjelölt kedvezményezett javára nyilatkozatban rendelkezzék. A törvénymódosítás az adózónak biztosítja azt a lehetőséget, hogy egyéni döntése esetén az 1%-os nyilatkozattal együtt személyi adatait is láthatóvá tegye az általa 1%-os nyilatkozattal támogatott szervezetnek. Ez az átláthatóságot erősíteni tudja, lehetővé válik, hogy az 1%-ot gyűjtő szervezetek közvetlenül felvegyék a kapcsolatot a támogatóikkal. (Ugyanakkor a kedvezményezettek számára is megnyílik a lehetőség, megismerjék, milyen támogatói forrásaik vannak. A kedvezményezettet kérelmére az adóhatóság térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkező érvényes és érvénytelen, valamint el nem bírált nyilatkozatot tevők számáról, régiónkénti, megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó okokról és azok arányáról.)


2018.01.17.
Készítette: mkaroly / Utoljára frissítve:
Vissza a tartalomhoz