SzentLaszlo

1/2 Maraton - 1/4 Maraton
Szent László Napok
Go to content
I. Szent László

A gyalogság védőszentje, I. László (1040-95) volt az a személyiség, akit Európa csak úgy ismert, hogy "elegantissimus rex”, azaz a lovagkirály. Mint uralkodót (1077-95), a pápa is elismerte. Munkálkodása során ő fejezte be azt a hatalmas művet, amelynek alapjait még annak idején I. (Szent) István rakott le.

Olyan korban viselte a koronát, amikor a királyi hatalom - az egyház tekintélye, a hatalmi acsarkodások miatt - jelentősen meggyengült. Regnálása idején helyreállította a közbiztonságot, a trónharcokban meggyengült vagyonbiztonságot és újabb területekkel gyarapította az országot. Mindezt a külpolitikai, a diplomáciai lehetőségek vékony mezsgyéjén mesteri módon egyensúlyozva, ellenségein, a besenyőkön, kunokon fényes győzelmet aratva valósította meg. Uralkodása során külpolitikai törekvéseit mindvégig a belső építőmunka erősítésére alapozta.
1192-ben III. Béla királyunk avatta a lovagkirályt szentté. Szent László leveleiben katonai győzelmei, erényei forrásáról a következő vallomást tette: "...hiszek abban, hogy szent férfiak imái segítették győzelemre gyenge karomat a pogányok elleni küzdelemben.”
A történetírás és a személye köré szövődött legendák egyaránt arról szólnak, hogy I. (Szent) László a katonai erények, a lovagiasság és vitézség, a leleményesség, a határozott célratörés és a győzni akarás megtestesítője, a "katonanép” példaképe volt, maradt napjainkra is. Ez adhat magyarázatot arra, hogy miért ajánlotta magát a mai magyar gyalogság, a lövészkatonaság ennek a nagy formátumú királynak, államférfinak, hadvezérnek az oltalmába.

Tiszteletére a MH 25. Klapka György Lövészdandár évek óta egy teljesítménytúrával emlékezik meg. 2010. évtől a rendezésbe bevonásra került a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület is és azóta szélesebb kőrben terepfutóversenyek és családi túrák is megrendezésre kerülnek.
SZENT LÁSZLÓ NAPOK SPORTRENDEZVÉNYEI
2022. 06. 28.
Back to content