2018 - TTT HATÁROZATOK TÁRA

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
TTT HATÁROZATOK TÁRA
Alapszabály XII. 30.§. 3.p

Minden döntés alapja a bennünk zajló örök küzdelem a helyes és a helytelen között.

Go to content

2018

Határozat száma   

  A határozat tartalma

Küldöttközgyűlés
2018. január 27.
XXXIII.
1.
A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot a küldöttközgyűlés tisztségviselőire (Jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló, hitelesítők) elfogadta:
Igen:  21 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő
Jegyzőkönyv

+ mellékletek

2.
A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett napirendi pontokat elfogadta:
Igen:  21 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


3.
A küldöttközgyűlés az elnökség beszámolóját a 2017. évi feladatokról, a költségvetésről, valamint a PEB jelentését elfogadta:
Igen:  21 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


4.
A küldöttközgyűlés az elnökség által elkészített közhasznúsági jelentést elfogadta:
Igen:  21 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


5.
A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2018. évre vonatkozó feladattervét, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó költségvetés tervezetet.
Igen:  21 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


6.
A küldöttközgyűlés megszavazta az éves tagdíj mértékét, aminek a befizetési ideje legkésőbb 2018.03.15. Az év során belépett sporttársak a tagdíj időarányos hányadát fizessék be az egyesület pénztárába, gyerekek esetén vagy teljes évet, vagy félévet kell fizetni, a belépés idejétől függően.
(A tagdíj 2018-ban továbbra is 6000 Ft a felnőttek részére, illetve 2000 Ft a 18 éves és a fiatalabb korosztály részére. A tagdíjak 100%-ban a szakosztályok bevételét növelik, azonban ha a befolyt 1%-os összeg nem fedezi az éves adminisztráció költségeit, akkor a költségek kiegészítésére az elnökség határozata szerint megfelelő arányú levonás történik.)
Igen:  21 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     07.
A több szakosztálynál is sportoló sporttársaink a tagdíjat minden szakosztály felé köteles befizetni, hozzájárulva a szakosztály költségéhez, megkapva a szakosztály által nyújtott kedvezményeket. Az a sportoló, aki más szakosztálynak nem tagja, de kihasználja a szakosztály által nyújtott kedvezményeket köteles a szakosztály részére a kiadásokhoz hozzájárulni a szakosztály vezetőségének döntése szerint.
Igen:  21 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő

2018.01.28.
Készítette: mkaroly / Utoljára frissítve:
Back to content