TTT HATÁROZATOK TÁRA

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
TTT HATÁROZATOK TÁRA
Alapszabály XII. 30.§. 3.p

 Minden döntés alapja a bennünk zajló örök küzdelem a helyes és a helytelen között. 

Go to content

Main menu:

Alapszabály XII. 30.§. 3. pont
A közhasznú szervezet elnöke köteles a határozatok tárát vezetni, melyből a vezetőszerv döntéseinek tárgya és tartalma,   időpontja és hatálya a döntést támogatók és ellenzők, tartózkodók   számaránya megállapítható. A küldöttközgyűlés döntéseit és a beszámolót, illetve az elnökség határozatait az egyesület elnöke köteles a székhely hirdetőtábláján a meghozataltól számított három napon belül tizenöt   napra kifüggeszteni és ekként nyilvánosságra hozni. A kifüggesztett   határozatra a kifüggesztés napját, és a levétel napját rá kell vezetni. A felsorolt okmányokat (határozatok, döntések, beszámolók, jegyzőkönyvek, stb.) a papír alapú dokumentumként meg kell őrizni és az Egyesület   honlapjának erre a célra kialakított oldalán bárki által hozzáférhető   helyen nyilvánosságra kell hozni.

2017

Határozat száma

A határozat tartalma

Küldöttközgyűlés
2017. január 28.
XXXI. 1.
A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot a küldöttközgyűlés tisztségviselőire (Jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló, hitelesítők) elfogadta:
Igen:  24 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


2.
A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett napirendi pontokat elfogadta:
Igen:  24 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


3.
A küldöttközgyűlés az elnökség beszámolóját a 2016. évi feladatokról elfogadta:
Igen:  24 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


4. A küldöttközgyűlés az elnökség 2016. évi költségvetési beszámolóját elfogadta:
Igen:  24 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


5.
A küldöttközgyűlés az elnökség által elkészített közhasznúsági jelentést elfogadta:
Igen:  24 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő


6. A küldöttközgyűlés megszavazta, hogy az év közben belépő tagok felnőtt esetén az éves tagdíj időarányos hányadát fizesse be az egyesület pénztárába, mint tagdíj, gyerekek esetén vagy teljes évet, vagy félévet kell fizetni, a belépés idejétől függően.
Igen:  24 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő7. A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2017. évre vonatkozó feladattervét, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó költségvetés tervezetet, továbbá az elnökség javaslatát a 2017. évi tagdíj mértékére. (A tagdíj 2017-ban továbbra is 6000 Ft a felnőttek részére, illetve 2000 Ft a 18 éves és a fiatalabb korosztály részére. A tagdíjak 100%-ban a szakosztályok bevételét növelik, azonban ha a befolyt 1%-os összeg nem fedezi az éves adminisztráció költségeit, akkor a költségek kiegészítésére az elnökség határozata szerint megfelelő arányú levonás történik.
Igen:  22 fő, / Ellene:  2 fő, Tartózkodás:     18. A küldöttközgyűlés Herczog Gergely személyében az elnökség kiegészítését Róth Balázs helyett
Igen:  24 fő, / Ellene:  0 fő, Tartózkodás:     0 fő

2017.01.28.
Készítette: mkaroly / Utoljára frissítve:
Back to content | Back to main menu